Hài Độc Chiêu ..

Ka KA ....;)

Cứ 60 giây ở Châu Phi là... một phút đã trôi qua
 

Trời! Đứa nào tung chưởng mạnh thế này! (Cười FB)

Nụ hôn mãnh liệt (Cười FB)

Thế này còn ai dám phạm tội (Cười FB)

VE MAY BAY VE MAY BAY GIA RE VE MAY BAY JETSTAR VE MAY BAY VIETJET AIR VE MAY BAY VIETNAM AIRLINE QUANG CAO GOOGLE QUANG CAO GOOGLE GIA RE THIET KE WEB THIET KE WEB GIA RE THIET KE WEB BAN HANG THIET KE WEB CONG TY